Lokale lønsforhandlingar NMF 2021

Viser til tidlegare informasjon på mittnmf.no om HUK oppgjeret: Lønsforhandlingar NMF 2021.

september 2021 var det førebuande møte mellom NMF og organisasjonane (Creo og Lederne).Følgande tidsplan er avtalt: Veke 37: Utsending av talgrunnlag til leiarane og tillitsvalde 30.9.21: Arbeidsgjevar sender ut tilbod til organisasjonane 08.10.21: Forhandlingsmøte Lederne 08.10.21: Forhandlingsmøte Creo 18.10.21: Tentativt tidspunkt for ekstra forhandlingsmøter- ved behov for dette 31.10.21: Frist for sluttføring av forhandlingar- dato satt sentralt 14.11.21: Frist for klage på forhandlingsresultat. Eventuell klage skal sendast skriftleg pr. e post til generalsekretær, med kopi til HR ansvarlig Veke 47: Utsending av lønnsbrev Innan 30.11.21: Etterbetaling løn for dei som har fått justert opp løn. Informasjon på mittnmf.no og Sticos om ferdigstilling av lønsforhandling 5. 12.21: Effektuering av ny løn på ordinær lønskøyring for dei som har fått justering Arbeidsgjevar har ansvar for å vurdere alle medarbeidarane som er omfatta av forhandlingane. Dersom ein ynskjer å ha ein lønssamtale med sin leiar, kan ein ta kontakt direkte med sin leiar og avtale dette.

I vurderinga som skal gjerast følgjer ein tariffavtalen

Fortsett å lese